Zaštita na radu

  • koordinatori zaštite na radu u fazi izrade projekata, koordinator I i II, stručnjaci zaštite na radu

 

Reference:

  • ECOINA d.o.o.
  • Eccos inženjering d.o.o.
  • elaborati zaštite na radu

Tomting 2010 d.o.o.  //  Novakova 26, 10000 Zagreb  //  tomting@tomting.hr